Results - 2018 SOC National Summer Games

Results for Team PEI 2018

Athletics  

Jeremy Wall
Jeremy Wall
Divisioning        
Division: M4   Division:   Division: M7
Long Jump
5000 M
800 M
3000 M
Shot put

Score:

3.51m

-

Score:

3:15.874 min.

-

Score:

8.81 m

         
Final Division: M3 Final Division: M4 Final Division: M6 Final Division: M5 Final Division: M7

Score:

3.47 m

Score:

28:06.90 min

Score:

3:09.81 min

Score:

16:50.16 min

Score:

9.03 m

Result: 4th Result: 7th Result: DQ Result: 5th Result: 6th

 

Teri Cudmore
Teri Cudmore 
Divisioning      
Division: F3 Division: F4 Division: F4 Division: F3
Long Jump
200 M
100 M
Shot Put
Score: 1.48m Score: 45.254 s Score: 20.009 s Score: 4.45 m
       
Final Division: F4 Final Division: F4 Final Division: F4 Final Division: F4
Score:1.35m Score: 46.559 s Score: 20.183 s Score: 4.19 m
Result:
Bronze Medal
Result: 6th

Result:

Silver Medal
Result: 8th

 Bocce

Janet Charchuk
Janet Charchuk - Division: F2
Game 1 
Game 2 
Game 3 
Game 4 
Game 5
Gold Medal Game
Silver Medal

Janet vs.

J. Hickox

Janet vs.

Y. Senecal

Janet vs.

G. LeBlanc

Janet vs.

M. Lewtas

Janet vs.

T. Roberts

Janet vs.

J. Hickox

Score:

W 14-0

Score:

L 9-8

Score:

W 14-9

Score:

T 9-9

Score:

W 12-8

Score:

L 6-12

-

Jennifer Hickox
Jennifer Hickox - Division: F2
Game 1 
Game 2 
Game 3 
Game 4 
Game 5
Gold Medal Game
Gold Medal

Jennifer vs.

J. Charchuk

Jennifer vs. 

M. Lewtas

Jennifer vs.

Y. Senecal

Jennifer vs.

T. Roberts

Jennifer vs.

G. LeBlanc

Jennifer vs.

J. Charchuk

Score:

L 0-14

Score:

W 12-3

Score:

W 12-6

Score:

W 13-1

Score:

W 12-11

Score:

W 12-6

 

Rick Chan
Rick Chan - Division: M7
Game 1 
Game 2 
Game 3 
Game 4 
Gold Medal Game
Gold Medal

Rick vs.

R. Carate

Rick vs.

T. Ling

Rick vs.

B. Baker

Rick vs.

J. Trott Lane

Rick vs.

R. Carate

Score: L 6-15

Score: W 11-1 Score: W 13-9 Score: W 12-6 Score: W 13-6

 

Tommy Ling
Tommy Ling - Division: M7
Game 1 
Game 2 
Game 3 
Game 4 
Bronze Medal Game

Tommy vs.

B. Baker

Tommy vs.

R. Chan

Tommy vs.

R. Carate

Tommy vs.

J. Trott Lane

Tommy vs.

J. Trott Lane

Score: L 7-12 Score: L 1-11 Score: L 4-12 Score: W 9-6 Score: L 3-12

Golf

Phillip Chugg
Phillip Chugg
Round 1
Round 2
Final Round
Score: 71 Score: 70 Score: 73
Total: 71 Total: 141 Total: 214

 

Powerlifting 

Kolton Doucette
Kolton Doucette 
Squat
Bench
Deadlift
Overall
Score: 75KG Score: 70KG Score: 100KG 245KG
Result:
Silver Medal
Result:
Gold Medal
Result:
Bronze Medal
Result: 
Silver Medal
Division: M4 Division: M4 Division: M4 Division: M4

 

Rhythmic Gymnastics

Rachael Loggie
Rachael Loggie
Divisioning          
Level 1 Rope
Level 1 Hoop
Level 1 ball
Level 1 Ribbon
all Around
Group
Score: 10.2 Score: 11.2 Score: 11.2 Score: 9.3 - -
           

Final

Division: F2

Final

Division: F2

Final

Division: F2

Final

Division: F2

Final

Division: F2

Final

Division: F2

Score: 9.750 Score: 11.275 Score: 10.600 Score: 8.850 Score:  Score: 10.1
Result: 7th Result: 7th Result: 8th Result: 8th Result:

Result:

Bronze Medal

Soccer

Team PEI Soccer
Team PEI Soccer
Divisioning Round
     
Game 1 Game 2 Game 3  
PEI vs. Yukon PEI vs. ONT (Peterborough) PEI vs. ONT (Mississagua)  
Score: W 3-0 Score: W 5-0 Score: T 0-0  
       
Final Division: BLUE
     
Game 1 Game 2 Game 3
Gold Medal Game
Gold Medal
PEI vs. Yukon PEI vs. ONT (Mississagua) PEI vs. ONT (Peterborough) PEI vs. Yukon
Score: W 5-3 Score: W 2-0 Score: T 4-4 Score: W 5-1

Softball

Team PEI Softball
Team PEI Softball
Divisioning: Red
     
Game 1 Game 2 Game 3  
PEI vs. SASK PEI vs. BC (Vancouver) PEI vs. ONT (Alnaguin)  
Score: W 5-2 Score: W 8-6 Score: L 1-8  
       
Final Division: Yellow
     
Game 1 Game 2 Game 3
Bronze Medal Game
Bronze Medal
PEI vs. AB PEI vs. SASK PEI vs. BC (V) PEI vs. BC (V)
Score: L 18-7 Score: L 2-20 Score: W 13-7 Score: W 8-2

 Swimming

Ellen MacNearney
Ellen MacNearney
Divisioning          
Division: F4 Division: F2 Division: F2 Division: F3    
50 M Back
100 M back
50 m fly
100 M Free
200 M IM 400 M Free

Score:

51.88 s

Score:

1:52.42 min

Score:

50.94 s

Score:

1:34.55 min

- -
           

Final Division: F2

Final Division: F4 Final Division: F3 Final Division: F6 Final Division: F2 Final Division: F2

Score:

50.86 s

Score:

1:50.00 min

Score:

50.39 s

Score:

1:32.15 min

Score:

3:46.34 min

Score:

7:10.14 min

Result: 4th  Result: 4th Result: DQ Result: 4th 

Result:

Silver Medal

Result:

Gold Medal

 

Roy Paynter
Roy Paynter
Divisioning          
Division: M3 Division: M2 Division: F4 Division: M3 Division: M3 Division: M3
50 M Back
100 M Breast
50 M Free
50 M breast
100 M Back
100 M Free

Score:

46.34 s

Score:

1:49.27 min.

Score:

34.84 s

Score:

49.17 s

Score:

1:36.72 min.

Score: 79.92

1:19.92

           

Final Division: M4

Final Division: M3 Final Division: F4 Final Division: M3 Final Division: M3 Final Division: M6

Score:

44.41 s

Score:

1:50.85 min

Score:

34.9 s

Score:

46.70 s

Score: 94.97

1:34.97 min.

Score:

1:18.15 min

Result: 
Gold Medal
Result: DQ Result:
Gold Medal

Result:

Bronze Medal

Result:

Bronze Medal

Result:

Silver Medal